خراسان رضوی، مشهد،

احمدآباد، بین عارف 1 و 3، ساختمان پزشکان ایران

تلفن مطب : 38470058 - 38470059