آذربایجان غربی، مهاباد،

بیمارستان امام خمینی - درمانگاه تخصصی

تلفن مطب : 044-42248132