لرستان، خرم آباد،

چهارراه فرهنگ، ساختمان پزشکان اردیبهشت، طبقه سوم، واحد 6

تلفن مطب : 06633326755