مازندران، ساری،
خیابان فرهنگ-کوچه حافظ-ساختمان حافظ 88-واحد زیرزمین

تلفن مطب : 011-33325372 و 33325378-011