البرز، کرج،
ابتدای طالقانی شمالی، بالاتر از اداره پست، کوچه شهروز، پلاک ۹۲، طبقه همکف

تلفن مطب : 32222762 /۳۲۲۱۵۹۴۷