هرمزگان، بندرعباس،

فاطمیه، روبروی شیرینکده، کوچه بینش 7، ساختمان کیمیا، طبقه 5 واحد 15

تلفن مطب : 32254255


دکتر بهروز رحيمي متخصص و جراح چشم پزشک و فوق تخصص قرنيه در بندرعباس