هرمزگان، بندرعباس،

چهارراه مرادی - ساختمان پارسیان - طبقه اول

تلفن مطب : ۰۷۶۳۲۲۲۸۰۴۸