کردستان، سنندج،

پاسداران - کوچه یغموری - ساختمان مهر - طبقه 4 - واحد 43

تلفن مطب : 33226677