فارس، شیراز،

معالی آباد - روبروی دوستان - ساختمان قصر 2 - طبقه اول - واحد دوم

تلفن مطب : 09025205600