هرمزگان، بندرعباس،

خیابان سید جمال الدین اسد ابادی چهار راه فاطمی روبروی ساختمان فرش شیوا، ساختمان پزشكان جالینوس طبقه چهارم

تلفن مطب : 07632227080 - 07632223044