سونوگرافى كبد چرب

امروزه کبد چرب را می توان جزو شایعترین یافته های سونوگرافیک شکم و لگن افراد دانست که معلول چند علت بی تحرکی ، نوع مواد غذایی استفاده شده از جمله fast food و مشروبات الکلی دانست...

15 اردیبهشت 1397 - 23:41
بازدید ها: 674
كاربرد سونوگرافی در بهترین مراكز رادیولوژی

سونوگرافی یک مودالیته ارزشمند با کاربردهای متنوع تشخیصی در بیماری های بسیار مختلف می باشد که در مراکز رادیولوژی استفاده میگردد

15 اردیبهشت 1397 - 0:34
بازدید ها: 220
سونوگرافى داپلر عروق كاروتید ورتبرال گردن

سونوگرافى داپلر شریان کاروتید ورتبرال گردن یک بررسى غیر تهاجمى و کاملا بدون عارضه است که میتواند برای بیمار حاوی اطلاعات دقیق و بسیار ارزشمندی در جهت حفظ سلامت و در نهایت منجر به ارتقا کیفیت زندگی افراد در معرض خطر باشد.

12 اردیبهشت 1397 - 1:53
بازدید ها: 165
سونوگرافی چكاپ شكم و لگن

سونوگرافی چکاپ شکم لگن دقیق به عنوان یکی از برنامه های پایش سلامت افراد مورد توجه و حائز اهمیت میباشد چرا که در تشخیص زودرس و درمان به موقع بسیاری از بیماریها نقش اساسی ایفا کرده است....

9 اردیبهشت 1397 - 20:14
بازدید ها: 292