تهران، تهران،
پاسداران - گلستان چهارم - پلاک ۱۷۹ - طبقه سوم - واحد ۱۱

تلفن مطب : ۲۲۵۸۹۵۸۱