خوزستان، اهواز،

گلستان - خیابان دی شمالی - نبش فروردین - جنب داروخانه دکتر منصورزاده - ساختمان ظاهری - طبقه اول - واحد 2

تلفن مطب : 33219538