خراسان رضوی، مشهد،
احمدآباد 6 نبش محتشمی 2 ساختمان سینوهه طبقه سوم

تلفن مطب : 05138419909