خراسان رضوی، سبزوار،

خیابان کاشفی - روبروی کاشفی 12 - طبقه فوقانی داروخانه دکتر یزدانخواه

تلفن مطب : 05144243075