بوشهر، بوشهر،

میدان امام - خیابان بیسیم - بیمارستان حضرت قائم

تلفن مطب : 07733548862