خوزستان، اهواز،

روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه :

کیانپارس، خیابان پنجم شرقی، سمت جاده ساحلی، مجتمع پزشکی تابان، طبقه ی ششم

تلفن مطب : 09120916700