آذربایجان شرقی، تبریز،

اهراب، بعد از هتل اهراب، اول کوچه ملا علی اکبر، مرکز دندانپزشکی عرفان

تلفن مطب : 04135519826