هرمزگان، بندرعباس،

چهارراه فاطمیه - کوچه جنب مسجد فاطمیه - ساختمان پزشکان فاطمیه - طبقه چهارم

تلفن مطب : 076-32239200