شرحی مختصر از دکتر سید محسن جهرمی مقدم فلوشیپ آنژیوپلاستی، متخصص قلب

توضیحی وجود ندارد