قزوین، قزوین،

خیابان فردوسی شمالی، روبروی بیمارستان دهخدا، ساختمان پزشکان ساسان، طبقه دوم

تلفن مطب : 33334644