آدرس و شماره تلفن مطب دکتر سیده زهره غفاری کارشناس ارشد گفتار درمانی

البرز، کرج،
هفت تیر، نبش لاله 3، ساختمان پزشکان نور

تلفن مطب : 02632724540