سنگ کیسه صفرا چگونه ایجاد می شود؟ سنگ کیسه صفرا بر اثر تحرک نداشتن مواد درون کیسه صفرا ایجاد می‌شود، بنابراین این مواد، داخل کیسه صفرا باقی می‌مانند و لجن صفراوی را ایجاد می‌کنند که این لجن در آینده به سنگ تبدیل می‌شود.

 

15 مهر 1398 - 20:58
بازدید ها: 512