شرحی مختصر از دکتر میترا حکیم شوشتری فوق تخصص روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان

من در حال حاضر عضو هیئت علمی ( دانشیار) دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم.
توصیه می کنم با مراجعه به سایت فرزندپروری موفق به ادرس www.spg2014.com
پاسخ بسیاری از سوالات خود را بگیرید.