پرسش و پاسخ با دکتر میترا حکیم شوشتری


اطلاعات تکمیلیآخرین سوال های ایجاد شده

  • تمرکز؟

    پسر 16ساله ای دارم که عدم تمرکز در جلسه امتحان دارد ... 6 روز پیش