اصفهان، اصفهان،

خیابان آمادگاه - بالاتر از هتل ونوس - جنب آزمایشگاه سینا

تلفن مطب : 031-32225233 _ 031-32247625