خراسان رضوی، مشهد،

خیابان احمد آباد - عدالت 2 - ساختمان پزشکان آراد - طبقه ث

تلفن مطب : 38439853