تهران، تهران،

شریعتی - رو به روی ایستگاه مترو شریعتی - خیابان زیبا - پلاک 60 - طبقه دوم - مرکز ایران آلرژی

تلفن مطب : 26703670 _ 26703770