شرحی مختصر از دکتر سارا سعید دکترای عمومی- دندانپزشکی

دندانپزشكى دكتر سارا سعيد، ارائه دهنده ى كليه ى خدمات دندانپزشكى عمومى، شامل ترميم و زيبايى، كودكان، پروتزهاى ثابت و متحرك، جراحى و درمان ريشه، با رعايت كامل اصول بهداشتى و بهره مندى از بهترين مواد و ابزار در خدمت شماست.
لبخند عافيت شما آرزوى ماست.