خوزستان، ماهشهر،

شهرچمران، بلوار رسالت، روبروی اداره مستغلات، ساختمان پزشکان ابن سینا، کلینیک طب سوزنی

تلفن مطب : 06152421636