به نام خدا

انسانهاقربانی نادانی های همدیگرند.ازآنجاکه اشتباهات قوانین ومدیریت(انتخاب  مدیرواجرائیات وی)مربوطندبانقص(اشتباهات)محتوی متون لذا
21 مرداد 1396 - 19:46
بازدید ها: 321