آذربایجان شرقی، تبریز،

خیابان آزادی - مابین گلگشت و گلباد - طبقه فوقانی آژانس پیک سفر

تلفن مطب : 33376190 - 33376191