بوشهر، بوشهر،

میدان امام، ابتدای خیابان بی سیم، مجتمع پزشکی مهر، طبقه دوم

تلفن مطب : 09903234112