تهران، تهران،
انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، کنار مسجد، ساختمان شماره 2 ولیعصر، طبقه دوم، درمانگاه کودکان

تلفن مطب : 02161192268


متخصص کودکان- فوق تخصص کليه و مجاري ادرار کودکان