تهران، ورامین،

خیابان شهدا - روبروی بانک ملت مرکزی - رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا

تلفن مطب : 36265203