مازندران، ساری،

خیابان فرهنگ، روبروی سعدی، ساختمان توسعه، طبقه سوم، واحد 23، کلینیک ترنم

تلفن مطب : 011-33314989