آذربایجان شرقی، تبریز،

17 شهریور جدید.- بالاتر از بستنی وحید -جنب بانک ملی -ساختمان ایران-طبقه 5

تلفن مطب : 041-35575018-041-35575019