اصفهان، اصفهان،

خیابان شمس آبادی، نبش کوچه پنج (فروهر)، مجتمع پزشکی ایران زمین، طبقه سوم، واحد 306

تلفن مطب : 031-32245385


ساعات پذيرش : روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه  ساعت 16 الي 20

پذيرش با تعيين وقت قبلي مي باشد