قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

رستگار
۵۰
۹۳
آقــا

افزایش فشار خون؟

احساس میکنم آخرین ساعت زندگیم و همچنین در د های پراکنده در بدن دارم و دکترا برام آلوینتا 70 نوشته اند
و پیش دکتر قلب رفتم گفت چند مشکل قلبی نیست معمولا در غروب و شب اتفاق میافته

1 پـاسـخ


بازدید : 31 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) خوب در تهران

سوالات مشابه