قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

ز
30
58
خانــم

تشخیص هپاتیت؟

باسلام،نزدیک به 1ماه پیش آزمایش هپاتیت انجام دادم دکترگفت که واکسن آن راهم بزنم میخواستم بدانم آیادرآزمایش من تمام هپاتیت هارا نوشته اند یاکه نه؟ اگر نه کدام رو بایدانجام بدهم؟لطفابرگه آزمایش راببینیدونظراتان رابگوییدو اینکه آیا میشودبعدازچندروزی که واکسن دوره اول را انجام دادیم برای مطمئن شدن ازهپاتیت دوباره آزمایش خون بدهیم؟لطفاهرچه زودتر جواب مرابدهید.نگرانم

1 پـاسـخ


  • دکتر حسنعلي خبازي دکترا پزشکي عمومي

    سلام عليکم:
    فقط هپاتيتهايBوCدرآزمايش شمابررسي اجمالي شده اندولي به نظرميرسدشما به هيچ يک ازانواع هپاتيت مبتلانيستيدبراي اطمينان بايدويزيت شويد.ميتوانيدواکسن هپاتيتBرابزنيدوبراي بررسي ميزان ايمني حاصل شده ميتوانيدبعداز3ماه ازدوره6ماهه واکسيناسيونتان(که3بارتزريق بافواصل دومي يک ماه وسومي6ماه ازاولين تزريق ميباشند)آزمايش ميزان آنتي بادي ضدهپاتيتBراانجام دهيد.به نظرميرسدنگراني هاي شمابيشترازحالت طبيعي است مگراينکه درتماس باافرادمبتلا ياناقل هپاتيت باشيد.به هرحال باويزيت مستقيم(رويت)شماميشودهپاتيت ونگراني شماراارزيابي کرد.ميتوانيدبه نزديکترين متخصص بيماريهاي عفوني ياداخلي مراجعه کنيد.

    پاسخ پزشک مناسب بود؟ (0)(0)
بازدید : 21 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص پزشکي عمومي خوب در تهران