قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

عبدالله طالب زاده
۲۱
۹۲
آقــا

بی خوابی و فکر زیاد ؟

سه سال همش  درشبها فکر میکنم و نمیتوانم بخوابم دوست ندارم از خانه بیرون برم  وتو اجتماع احساسی نقص میکنم نمیتوانم به کار و آیند ه فکر کنم  همیشه کسلم وبدنم خسته است

4 پـاسـخ


بازدید : 33 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) خوب در تهران

سوالات مشابه