قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

اهو
63
70
آقــا

کانسر رکتوم ؟

ایا تنها راه جراحی رکتوم کیسه میباشد با 4 سانتی متر فاصله .لطفا راهنمایی کنید

2 پـاسـخ


بازدید : 41 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص جراحي روده بزرگ و مقعد (کولورکتال) خوب در تهران

سوالات مشابه