قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

يوسف
آقــا

ختنه کودک؟

من پسرم ختنه کردم 
موقع بلند شدن پوست الت کش میاد
پوستی نداره تا کش بیاد
چکا. کنم
این زیاد پوست برداشتن در مان نداره 

2 پـاسـخ


بازدید : 62 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص اورولوژي اطفال و کودکان خوب در تهران

سوالات مشابه