قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

ام
25
75
آقــا

درد داشتن دندان؟

آیا
 عصب کشی دردر دارد

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 15 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص دندانپزشک خوب در تهران

سوالات مشابه