قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

زهره
30
60
خانــم

خارش مقعدوترشحات بدبو؟

باسلام چندسال پیش سکس مقعدی و وازنی داشتم ان هم فقط بایک نفر ولی چندین باربدون محافظ کاندوم الا ن نزدیک 6سال است هیچگونه رابطه ای ندارم چیزی که مرانگران کرده خارش وترشحات بدبوهستندکه ازمقعدم خارج می شود هم چنین ترشحاتی که ازوازنم خارج می شود رنگ ترشحات زرد است یازردخیلی کمرنگ و وقتی خارج می شوند احساس سردی دروازن می کنم به قدری ترشحات زیادهستند که لباسم راچندین بارعوض می کنم به چند دکترزنان مراجعه کردم ولی گفتن زگیل نداری اما التهاب داری به قدری که پوسته پوسته شده اماخودم نگرانم اخه ان نامردبه غیرازمن باچندنفردیگرهم درارتباط جنسی بوده ازکارم پشیمانم خیلی ولی هیچ کاری نمیتوانم انجام دهم حتی تست پاپ اسمیر چون پرده بکارت به طورکامل پاره نشده ودکترگفته هرموقع ازدواج کردی بیامطب وانجامش بده ولی خودم خیالم راحت نیست اخه می گویندبه محض برقراری اولین رابطه جنسی این ویروس به دیکری منتقل می شود حالاماندم چیکارکنم ایاراه دیگری وجود دارد

1 پـاسـخ


بازدید : 91 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص زنان و زايمان خوب در تهران

سوالات مشابه