قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

یاسین ناعمی
۱۲
۳۲
آقــا

بیماری آنسفالیت ؟

باسلام پسرم 12سال داردسوم مهر سال گذشته صبح موقع بیدارکردنش بیهوش بودبه بیمارستان بردیم گفتند شب توی خواب تشنج کرده واکسیژن چندثانیه ای به مغز نرسیده اول نیمه کما تایک هفته بعداز25روزحالت قورت دادن مایعات ر اداشت مرخص شد باگذشت یکسال چشمهایش میبیندحرکت داردولی نمیتواند بنشیندیا راه برود حرف نمیزند کاردرمانی وگفتار درمانی میشود خلاصه مغزش برای حرکت دادن بدنش دستور نمیدهد میخندد،ذوق میکند،ناراحت میشود،افراد نزدیک را میشناسد.
بدنش رابرای ماساژ سفت میکند 4نوع قرص مصرف میکند فنوباربیتال-تیزانیدین-کلومفن-اسپالکس تشنج ندارد نوارمغزش سالم بوده گفتندچندسالی طول میکشد تابهبودی کامل.نظرشما برای بهبودی زودتر این بیماری چیست ؟باتشکر از شما

1 پـاسـخ


بازدید : 30 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص مغز و اعصاب کودکان خوب در تهران

سوالات مشابه