قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

لیلا محمدی
۲۳
56
خانــم

توده های سالید متعدد؟

با سونوگرافی و نمونه برداری مشخص شد توده های متعدد سالید د برست چپ و راست در زمینه ضایعات خوش خیم در زمینه فیبروآدنوما بزرگترن انها17میلیمتر است آیا باید جراحی شوند؟

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 31 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس) خوب در تهران