قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

رضا تهمتن
51
75
آقــا

ضعف اعصاب؟

ب سلام :بنده با توجه به اینکه خدمت سربازی را در توپخانه ی زمین به زمین سپری کردم از سال 67 به بعد احساس میکردم نسبت به تنشها زود تر از کوره در میرم طوری که مثلا در معاملات و مذاکره ها کم طاقت و توان مذاکره ندارم خیلی زود عصبانی می شوم و لکنت میگیرم .اخیرا در مقابل مسائل گرانی و بی کاری و از این گونه مسائل حساس شدم اصلا مثل مردم عادی نمی توانم بی خیال شوم .صدای بلنگوی وانتی ها رانندگی بد مردم و... اینکونه مسائل دچار اون حالت پریشانی و عصبانیت می شوم .را ه مبارزه با اینگونه رفتارها چیست ؟دوست دارم مثل مردم عادی بی خیال باشم با مردم بخندم ،با مردم خوشرو باشم ولی دست خودم نیست .سوال کلی اینکه آیا من مریضم ؟ اگر سوالم غیر معمول بود ببخشید . ممنون میشم توصیه های جنابعالی را داشته باشم .

5 پـاسـخ


بازدید : 35 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) خوب در تهران

سوالات مشابه