قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

م
خانــم

پاپ اسمیر؟

کدقبلی من،6211هست،این هم جواب پاپ اسمیر،لطفاهردوآزمایش رابه دقت برایم توضیح دهید؟هر روزلاغرترمی شوم،خیلی به این برگه ها نگاه می کنم،هیچی ازشون نمی فهمم،لطفابگوییدچه خاکی توی سرم شده؟

1 پـاسـخ


بازدید : 25 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص زنان و زايمان خوب در تهران

سوالات مشابه