قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

محمد مهدي
۴
۱۳
آقــا

اختیار ادرار نداشتن کودک؟

کودکی دارم سه سالو چهارماهه که درطول روزچهل پنجاه بار ادرار میکند و خود را خیس میکند و گویا اختیار ادرار خود را ندارد
دکتر هم زیاد بردمش از اورولوژیست گرفته تا مجاری ادرار همه جورآزمایشی هم ازش گرفتن اما خدارا شکر مشکلی نداشته
فقط این آخری دکتر اورولوژی گفت باید آندوس کپی بشه میخواستم نظر دیگر پزشکان را بدونم. 

2 پـاسـخ


بازدید : 65 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص اورولوژي اطفال و کودکان خوب در تهران

سوالات مشابه